BSc and MSc Papers / Seminarium licencjackie i magisterskie

Zakres tematyczny

Prowadzę prace magisterskie i licencjackie z zakresu

 • teorii gier,
 • teorii gier ewolucyjnych,
 • teorii uczenia się w grach populacyjnych,
 • mikroekonomii i ekonomii gałęziowej (IO)
 • adaptacyjnych systemów złożonych oraz modeli wieloagentowych
 • analizy danych ze szczególnych uwzględnieniem uczenia maszynowego i sieci neuronowych.

Prace mogą dotyczyć zarówno zastosowań jak i aspektów teoretycznych oraz łączyć elementy ekonomii behawioralnej i inne aspekty z zakresu psychologii.

Seminarium

Seminarium ma kilka podstawowych etapów.

 • Pierwsze spotkanie orgranizacyjne jest wspólne. W ramach tego spotkania omawiam aspekty techniczne i formalne samej pracy.
 • Właściwy etap pracy jest indywidulany. W tym etapie spotykam się z Państwem indywidualnie. Podczas spotkań omawiamy postępy pracy, rozwiązujemy pojawiające się problemy. W tym etapie spotkania są najczęściej zdalne z wykorzystaniem np. Skype'a czy Discorda.
 • Seminarium kończy się w momencie, gdy przyjmuję pracę jako zakończoną. Dopiero wtedy otrzymują Państwo zaliczenie seminarium.

Sygnatury

 • Sygnatura seminarium licencjackiego: 196321-0484.
 • Sygnatura seminarium magisterskiego: 296321-0484.

Technikalia

Sama praca jest pisana przy wykorzystaniu systemu LaTeX z ewentualnymi dodatkami związanymi z grafiką (TikZ, Asymptote). Przeprowadzane badania mogą wykorzystywać języki programowania, np. R, Wolfram, Python, C i inne.

Bardzo chętnie promuję prace pisane w języku angielskim i serdecznie do tego zachęcam. Osoby chcące napisać pracę w języku angielskim muszą zdobyć na to zgodę właściwego Dziekana.

Zachęcam aby do pisania pracy wykorzystać https://www.overleaf.com. Pozwala to tworzyć pracę w bardzo przyzwoitym środowisku bez konieczności instalowania niczego lokalnie. Co więcej na platformie Overleaf mogą Państwo wspóldzielić ze mną tekst co znacznie ułatwia pracę.

Osoby zdecydowane do pisania pracy z lokalną instalacją LaTeXa muszą zainstalować dystrybucję LaTeXa oraz edytor. Jeżeli chodzi o dystrybucję LaTeXa to w zależności od systemu polecam różne rozwiązania podane poniżej.

 • Linux. Pod każdą bardziej popularną dystrybucją Linuxa najlepiej jest wykorzystać mechanizm do zarządzania pakietami. Przykładowo, pod Ubuntu wystarczy w konsoli (terminal) podać komendę sudo apt install texlive-full aby automatycznie zainstalować całość deystrybucji TeXLive. Jeżeli chodzi o edytor to zdecydowanie polecam TexWorks. Instalacja jest prosta: sudo apt install texworks.
 • MacOS. Dla systemu Apple'a zdecydowanie najlepsza dystrubucja LaTeXa to MacTex. Ściągnięty plik dmg instalujemy standardowo. Ta dystrybucja przychodzi z doskonałym edytorem TeXShop oraz doskonałym programem do tworzenia bibliografii BibDesk. To jest kompletne rozwiązanie i nic więcej nie jest potrzebne.
 • W przypadku MS Windows wydaje się, że najlepsze rozwiązanie to dystrybucja MikTeX. Proponuję oddzielnie ściągnąć edytor TeXWorks oraz program do tworzenia bibliografi JabRef.

Oczywiście jeżeli chodzi zarówno o edytory jak i same dystrybucje to są bardzo różne rozwiązania. Niezależnie od tego jakiego rozwiązania Państwo będą używali, należy zadbać o to aby edytor używał kodowania UTF-8. Podstawy pisania w LaTeXu są dyskutowane podczas seminarium i z technicznego punktu widzenia nie będę sprawiały problemu.

Ostatnie wersje formatek są podane poniżej:

Kontakt

W razie pytań bardzo proszę o mail: michal.ramsza [@] gmail.com.

Author: Michał Ramsza

Created: 2020-07-21 Tue 12:09

Validate