Michał Ramsza

Info

Dept. of Mathematics and Mathematical Economics
Warsaw School of Economics
Al.Niepodleglosci 162
02-554 Warsaw, Poland
michal.ramsza [@] gmail.com

Research

Basic info for students (Informacje dla studentów)

Lectures in polish (Wykłady prowadzone w języku polskim)

Lectures in english (Wykłady prowadzone w języku angielskim)

  • Introduction to Game Theory (121431-0471) (with prof. J. Prokop)
  • Basic R programming (236731-0484)
  • Advanced R programming (239051-0484)

Additional materials in polish (Dodatkowe materiały w wersji polskiej)

Wolfram related links

Apple related links

Author: Michał Ramsza

Created: 2017-11-18 Sat 17:25

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate