Michał Ramsza

Info

Dept. of Mathematics and Mathematical Economics
Warsaw School of Economics
Al.Niepodleglosci 162
02-554 Warsaw, Poland
michal.ramsza [@] sgh.waw.pl

Research

Basic info for students (Informacje dla studentów)

Lectures in polish (Wykłady prowadzone w języku polskim)

Level 1

Level 2

Lectures in english (Wykłady prowadzone w języku angielskim)

Level 2

Additional materials in polish (Dodatkowe materiały w wersji polskiej)

Random Links

Emacs related links

Wolfram related links

Author: Michał Ramsza

Created: 2022-02-26 Sat 09:00

Validate