Papers

Published in English

 1. Market choices driven by reference groups. An evolutionary approach, Journal of Evolutionary Economics, forthcoming, http://link.springer.com/article/10.1007/s00191-015-0402-z?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst
 2. A Note on Bertrand Competition under Quadratic Cost Functions, (with Jacek Prokop, Bartłomiej Wiśnicki), fortcoming in Gospodarka Narodowa
 3. The Bertrand duopoly with bounded-rational consumers and explicitly modeled demand. A numerical example, Annals of The Collegium of Economic Analysis, 2013, 32:121-130
 4. Sampling dynamics of a symmetric ultimatum game, (with Jacek Miękisz), Dynamic Games and Applications, 2013, http://dx.doi.org/10.1007/s13235-012-0064-5, 2013, 3:374-386
 5. Replicator dynamics of symmetric ultimatum game, (with Jacek Miękisz), Dynamic Games and Applications, 2012, 2:258-268, http://dx.doi.org/10.1007/s13235-012-0044-9
 6. Taxing boundedly rational entrepreneurs, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2010, 22:135-147
 7. Fictitious play in an evolutionary environment, (with Robert M. Seymour), Games and Economic Behavior, 2010, 68:303-324, http://dx.doi.org/10.1016/j.geb.2009.05.003
 8. From Slowdown To Recovery. Fluctuations of Consumer and Producer Prices. A Case of Poland (1997-2004), (with Mateusz Mokrogulski and Stanisław Kluza), in "Polish EU Accession in Comparative Perspective: Macroeconomics, Finance and the Government", eds.: Piotr Jaworski, Tomasz Mickiewicz, School of Slavonic and East European Studies, University College London, London 2006, PDF.
 9. Stability of sampling equilibria, International Journal of Game Theory, 2005, Vol. 33, pp. 515-521, http://dx.doi.org/10.1007/s00182-005-0212-x
 10. Multimarket Minority Game, (with Tadeusz Płatkowski), Advances in Complex Systems, Vol. 8, No. 1, March 2005, pp. 65-74, http://dx.doi.org/10.1142/S0219525905000312, http://agf.statsolutions.eu/
 11. Playing Minority Game, (with Tadeusz Płatkowski), Physica A, 323 (2003) 726-734, http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4371(03)00048-7
 12. A model of distributed markets with heterogeneous agents, (with Tadeusz Płatkowski), in "Heterogenous Agents, Interactions and Economic Performance", Lecture Notes In Economics and Mathematical Systems 521, Springer 2003, http://www.springer.com/economics/book/978-3-540-44057-4

Published in Polish

 1. Ocena polskiej reguły fiskalnej. Analiza Symulacyjna, (with Adam Pigoń), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, 2014, 35:491–502
 2. Wpływ grup referencyjnych na decyzje zakupowe w populacji. Analiza symulacyjna na sieci losowej, Przegląd Zachodniopomorski, 2013, 1:239-254
 3. Gra fikcyjna w środowisku ewolucyjnym. Analiza symulacyjna, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2006, 15:109-116
 4. Symulacje komputerowe jako narzedzie modelowania procesow spolecznych i ekonomicznych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2004, 13:141-148
 5. Rozłożony w czasie wpływ cen produkcji sprzedanej przemysłu na ceny towarów i usług konsumpcyjnych, (z Stanisław Kluza, Mateusz Mokrogulski), w "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujecie teoretyczne i empiryczne.", eds.: Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Łódź 2004, 361-374
 6. Stochastyczna dominacja a stabilność równowag testowania, Przegląd Statystyczny, 2002, 49:63-73
 7. Krzywa Laffera- podejście ewolucyjne, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2002, 10:91-98

Books

 1. Ramsza, M., Elementy modelowania ekonomicznego opartego na teorii uczenia się w grach populacyjnych, Oficyna Wydawcznicza SGH, Warszawa, 2010, (ISSN: 0867-7727) (in polish)

Author: Michał Ramsza

Created: 2015-04-20 Mon 18:38

Emacs 24.4.51.2 (Org mode 8.2.10)

Validate