Wprowadzenie do programowania w Wolfram Language

Informacje & kody

Bardzo szybkie wprowadzenie do programownia w Wolfram Language. Niektóre kody wygamagają dostępu do chmury Wolframa, dwa przykłady wymagają dodatkowych danych, które nie załączone.

  • Podstawowe informacji o WL NB
  • Przykładowe zastosowania w modelowaniu matematycznym NB
  • Bardziej szczegółowe przykłady zastosowania, np. prosty model demograficzny, gry ewolucyjne, klasyfikacja, analiza skupień, VARIMA, analiza tekstu, zastosowanie SVD do kompresji, wizualizacja danych geograficznych. ZIP

Author: Michał Ramsza

Created: 2017-04-01 Sat 13:49

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate