KSAP / Podstawy wykorzystania języka R

Grupa 1

Materiały wykorzystane podczas zajęć: PDF

Uporządkowane skrypty z zajęć: HTML HTML HTML

Grupa 2

Materiały wykorzystywane podczas zajęć: PDF

Proste funkcje do czytania tabelek wykorzystane w powyższych materiałach R.

Zadania zaliczeniowe dla grupy 1

Poniżej zamieszczone są zadania zaliczeniowe. Każde zadanie jest dokładnie opisane. Rozwiązanie zadania należy przesyłać do p. dr A. Wilczyńskiej-Strawa na standardowy mail. Zakodowane zadania są później sprawdzane.

Wszystkie ewentualne pytania proszę przesyłać na mój adres.

Author: Michał Ramsza

Created: 2018-01-12 Fri 09:16

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate