Podstawy programowania w R (236730-0484)

Informacje podstawowe

Wykład (laboratorium komputerowe) ma na celu nauczenie uczestników podstawowego programowania w języku R. Zakładam zerowy poziom znajomości języka R. Znajomość innych języków programowania będzie pomocna ale nie jest konieczna. Celem laboratorium nie jest przedstawienie wybranych tematów z analizy ekonometrycznej. Ponieważ jednak zastosowania są ilustrowane prostymi modelami ekonometrycznymi więc zakładam, że znają Państwo podstawowe zagadnienia związane z ekonometrią.

Literatura

Nie korzystam z żadnego konkretnego podręcznika. Podstawową pomoc można znaleźć np. pod adresem http://cran.r-project.org/manuals.html oraz http://www.r-project.org/other-docs.html. Więcej informacji można znaleźć na stronie domowej projektu pod adresem http://www.r-project.org/.

Egzamin / zaliczenie

Laboratorium zaliczają Państwo na podstawie rozwiązanych projektów zaliczeniowych. Projekty w postaci skryptów należy przesyłać na mój adres w domenie SGH. Do wykonania są przygotowane trzy projekty zaliczeniowe. Ocena jest przyznawana zgodnie ze skalą: jeden projekt – dst, dwa projekty – db, trzy projekty – bdb.

Oprogramowanie / Edytory

W systemach Mac OS i Windows program R przychodzi z odpowiednim GUI. Jest to bardzo podstawowe środowisko ale zawiera podstawowy edytor, który pozwala na pisanie krótkich skryptów i jest całkowicie wystarczające do pracy w trakcie laboratorium. Poza tym jest spora liczba edytorów przeznaczonych do pisania kodu w R. W szczególności mamy RStudio, zaawansowane środowisko tworzenia skryptów R i działa po wszystkimi dużymi systemami operacyjnymi. Dla osób bardziej zaawansowanych polecam Emacs razem z trybem ESS.

Projekty zaliczeniowe

Poniżej są zamieszczone trzy projekty zaliczeniowe. Projekty zostawiają Państwu sporo wolności jeżeli chodzi o implementację. Każdy projekt może zostać rozwiązany na wiele sposobów, nie ma jednego dobrego rozwiązania. W ramach rozwiązań nie będą przyjmowane projekty, które wykorzystują dodatkowe pakiety o ile nie określono tego jawnie w opisie zadania. W przypadku gdy w opisie zadania określono, że można wykorzystać dodakowe pakiety, to dotyczy to tylko pakietów z CRAN oraz takich, które nie wymagają instalowania dodatkowych bibliotek czy języków programownia włączając w to Java, Perl, Bash, C#, itd. Każde rozwiązanie musi zawierać przykład wykorzystania proponowanego rozwiązania.

Każdy projekt musi zostać rozwiązany jako pojedynczy skrypt R. Plik ze skryptem należy przesłać mi na maila do pierwszego dnia sesji (jeżeli zaliczają Państwo w drugim terminie to sesji poprawkowej). Zadania przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Przesłanych zadań nie można poprawiać w ramach danej sesji.

Plik powinien mieć nazwę zgodnie ze schematem <nazwisko>_<numer projektu>.r, proszę nie używać dużych liter ani polskich liter. Podobnie w skryptach proszę nie używać polskich liter.

Proszę pamiętać, że rozwiązania powinny być wysłane ze skrzynki szkolnej na skrzynkę szkolną. Skrypty wysłane z innych skrzynek i na inne skrzynki nie będą brane pod uwagę.

Projekty zaliczeniowe sem. letni 2020/21

Przykładowe zbiory danych

  • Przykładowe zbiory danych
    • XLSX (inflacja, dane w różnych tabelach)
    • CSV (oferty używanych samochodów)

Notatki z zajęć

Author: Michał Ramsza

Created: 2021-04-09 Fri 14:58

Validate