Podstawy programowania w R (236730-0484)

Informacje podstawowe

Wykład (laboratorium komputerowe) ma na celu nauczenie uczestników podstawowego programowania w języku R. Zakładam zerowy poziom znajomości języka R. Znajomość innych języków programowania będzie pomocna ale nie jest konieczna. Celeme aboratorium nie jest przedstawienie wybranych tematów z analizy ekonometrycznej. Ponieważ jednak zastosowania są ilustrowane prostymi modelami ekonometrycznymi więc zakładam, że znają Państwo podstawowe zagadnienia związane z ekonometrią.

Literatura

Nie korzystam z żadnego konkretnego podręcznika. Podstawową pomoc można znaleźć np. pod adresem http://cran.r-project.org/manuals.html oraz http://www.r-project.org/other-docs.html. Więcej informacji można znaleźć na stronie domowej projektu pod adresem http://www.r-project.org/.

Egzamin / zaliczenie

Laboratorium zaliczają Państwo na podstawie rozwiązanych projektów zaliczeniowych. Projekty w postaci skryptów należy przesyłać na mój adres. Do wykonania są przygotowane trzy projekty zaliczeniowe. Ocena jest przyznawana zgodnie ze skalą: jeden projekt – dst, dwa projekty – db, trzy projekty – bdb.

Oprogramowanie / Edytory

W systemach Mac OS i Windows program R przychodzi z odpowiednim GUI. Jest to bardzo podstawowe środowisko ale zawiera podstawowy edytor, który pozwala na pisanie krótkich skryptów i jest całkowicie wystarczające do pracy w trakcie laboratorium. Poza tym jest spora liczba edytorów przeznaczonych do pisania kodu w R. W szczególności mamy RStudio, zaawansowane środowisko tworzenia skryptów R i działa po wszystkimi dużymi systemami operacyjnymi. Dla osób bardziej zaawansowanych polecam Emacs razem z trybem ESS.

Projekty zaliczeniowe

Poniżej są zamieszczone trzy projekty zaliczeniowe. Projekty zostawiają Państwu sporo wolności zarówno jeżeli chodzi o samą implementację jak i dobór narzędzi statystycznych i ekonometrycznych. Każdy projekt może zostać rozwiązany na wiele sposobów, nie ma jednego dobrego rozwiązania. W ramach rozwiązań nie będą przyjmowane projekty, które wymagają instalacji i ustawiania dodatkowych bibliotek czy języków programowania włączając w to Java, Perl, Bash, C# itd. W rozwiązaniach można wykorzystywać dowolne pakiety dodatkowe R, które są umieszczone na CRAN, pod warunkiem, że nie wymagają one dodatkowych bibliotek w innych językach programowania, np. w Java, oraz jeżeli w sposób jawny nie powiadziano w zadaniu, że nie można wykorzystywać innych pakietów. Każde rozwiązanie musi zawierać przykład wykorzystania proponowanego rozwiązania.

Każdy projekt musi zostać rozwiązany jako pojedynczy skrypt R. Plik ze skryptem należy przesłać mi na maila do pierwszego dnia sesji (jeżeli zaliczają Państwo w drugim terminie to sesji poprawkowej). Plik powinien mieć nazwę zgodnie ze schematem <nazwisko>_<numer projektu>.r, proszę nie używać dużych liter ani polskich liter. Podobnie w skryptach proszę nie używać polskich liter.

Projekty zaliczeniowe sem. zimowy 2018/19

Zadania należy przesłać do pierwszego dnia sesji. Jeżeli ktoś zalicza w sesji poprawkowej to zadania należy przesłać do pierwszego dnia sesji poprawkowej. Zadania przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Przykładowe kody

  • Zajęcia 1 (obie grupy) ZIP
  • Zajęcia 2 (obie grupy) ZIP
  • Zajęcia 3 (obie grupy) ZIP
  • Zajęcia 4 (obie grupy) ZIP
  • Przykładowe zastosowania: lab-07-code.R.

Author: Michał Ramsza

Created: 2018-11-26 Mon 16:38

Validate