Programowanie dynamiczne i modele rekurencyjne w ekonomii (231110-0484)

Sylabus

Wykład ma generalnie dwie podstawowe części: pierwszą związaną z równaniami różnicowymi oraz drugą związaną z programowanie dynamicznym. Poniżej nieco dokładniejszy sylabus przedmiotu.

Uwaga: zamieszczone poniżej materiały będą ulegały systematycznej zmianie i w szczególności rozszerzeniu o stochastyczne programowanie dynamiczne. Rówież charakter wykładu będzie się zmieniał tak aby oscylować bardziej w kierunku teorii gier (gier stochastycznych) niż zastosowań makroekonomicznych.

 • Równania różnicowe
  • Równania różnicowe
  • Układy równań różnicowych
  • Równowagi i ich stabilność
  • (opcjonalnie) Inne metody rozwiązywania równań różnicowych (funkcje tworzące)
 • Programowanie dynamiczne
  • Sformułowanie zagadnienia
  • Równanie Bellmana i podstawowe twierdzenie programowania dynamicznego
  • Równanie Eulera
  • Zasada maksimum
  • Rozszerzenia do nieskończonego horyzontu czasowego, wielu zmiennych, wielu zmiennych sterujących

Podręczniki

 • Literatura podstawowa
  • K. Sydseater, P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom ``Further Mathematics for Economic Analysis'', Prentice Hall, 2008 (wydanie drugie), rozdziały 11, 12.
  • W. G. Kelley, A. C. Peterson, ``Difference Equations. An Introduction with Applications'', Academic Press, 1991, 2nd edition.
  • R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik ``Matematyka konkretna'', Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, rozdział 7
 • Literatura uzupełniająca
  • O. Galor ``Discrete Dynamics Systems'', Springer, 2007
  • C. Le Van, R-A. Dana ``Dynamic Programming in Economics'', Kluwer Academic Publishers, 2003
  • N. L. Stokey, R. E. Lucas ``Recursive Methods in Economic Dynamics'', Harvard University Press, 1999 (wydanie piąte)
  • L. Ljungqvist, T. J. Sargent ``Recursive Macroeconomic Theory'', MIT Press, 2000 (wydanie drugie)

Notacja opiera się głównie na K. Sydseater, P. Hammond, A. Seierstad, A. Strom ``Further Mathematics for Economic Analysis'', Prentice Hall, 2008 oraz w odpowiednich fragmentach na R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik ``Matematyka konkretna'', Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Oprogramowanie

W ramach wykładu będę korzystał z języka Wolframa. Darmowy dostępn do tego języka mają Państwo na stronie https://develop.open.wolframcloud.com/app/?source=frontpage-immediate-access (Create a New Notebook). Użycie tego narzędzia nie jest obowiązkowe i nie będzie dozwolone podczas egzaminu. Podczas zajęć, zwłaszcza podczas ćwiczeń związanych z programowaniem dynamicznym będziemy chcieli używać tego narzędzia aby usprawnić aspekty obliczeniowe.

Notatki i zadania

Uwaga: zamieszczone poniżej materiały będą ulegały systematycznej zmianie i w szczególności rozszerzeniu o stochastyczne programowanie dynamiczne. Rówież charakter wykładu będzie się zmieniał tak aby oscylować bardziej w kierunku teorii gier (gier stochastycznych) niż zastosowań makroekonomicznych.

 • Równania różnicowe liniowe pierwszego rzędu o stałych i zmiennych współczynnikach, równania liniowe o stałych współczynnikach wyższych rzędów, równania nieliniowe pierwszego rzędu, pojęcie równowagi i jej stabilności. PDF
 • Zagadnienia związane z układami równań różnicowych pierwszego stopnia, nieliniowych i liniowych o stałych współczynnikach. PDF
 • Wykorzystanie funkcji tworzących do rozwiązywania rekurencji. PDF
 • Wprowadzenie podstawowego zagadnienia progamowania dynamicznego, funkcji wartości, równania Bellmana i równania Eulera. PDF
 • Rozszerzenia poprzednio omówionych technik w dwóch podstawowych kierunkach: rozszerzenie zasady maksimum do wielu zmiennych; rozszerzenie zarówno progamowania dynamiczengo (równanie Bellmana) i zasady maksimum (Hamiltonian) do nieskończonego horyzontu czasowego. PDF

Zamieszczone poniżej zadania będą systematycznie uzupełniane.

 • zadania 1 CDF

Poprzednie egzaminy

Poniżej zamieszczone są poprzednie egzaminy z rozwiązaniami.

 • 2015/16, Egzamin + rozwiązania, CDF
 • 2014/15, Egzamin + rozwiązania, CDF
 • 2012/13, Egzamin + rozwiązania, PDF
 • 2012/13, Egzamin + rozwiązania, PDF

Author: Michał Ramsza

Created: 2017-04-01 Sat 13:21

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate