News / Informacje bieżące

Ekonomia Matematyczna 2 / Doktoranci

Wyniki (fatalne) są poniżej.

lp Id Ocena
1. 55576 3
2. 50419 2
3. 51485 3
4. 50605 2
5. 54065 2
6. 50837 2
7. 75132  
8. 71315 2
9. 46501  
10. 75635 3

Author: Michał Ramsza

Created: 2018-07-05 Thu 11:14

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate