News / Informacje bieżące

Ekonomia matematyczna (termin 2)

Proponowane oceny PDF, PDF.

Ze względu na terminy, tym razem nie będzie możliwości obejrzenia prac.

Podstawy programowania w R / Basic R programming

Protokoły na dzień [2017-06-22 Thu]. Szanowni Państwo, uwagi można zgłaszać do dnia [2017-06-25 Sun], po tym terminie protokoły zostaną zaknięte i nie będzie możliwości zmiany oceny.

Oceny / marks: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF.

Zaawansowane programowanie w R

Proponowane oceny: PDF, PDF.

Ekonomia matematyczna (termin I)

Proponowane oceny PDF, PDF

Egzaminy można obejrzeć na konsultacjach: kalendarz.

Author: Michał Ramsza

Created: 2017-09-29 Fri 21:25

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate