News / Informacje bieżące

Ekonomia Matematyczna 2 / Doktoranci / Poprawka

Wyniki (fatalne) są takie, że żadna osoba nie zaliczyła. Okazało się, że ujemna gęstość jest dopiero początkiem. W takiej sytutacji, niestety, jestem zmuszony zrobić egzamin ustny, który odbędzie się 26 września o godzinie 17.00, budynek M, sala 28.

Author: Michał Ramsza

Created: 2018-09-19 Wed 20:39

Validate