News / Informacje bieżące

Ekonomia matematyczna (termin 2)

PDF, PDF

Prace można obejrzeć w terminie: 23 luty 2018, godzina 12.00, M, 28.

Zaawansowane programowanie w R (termin 2)

PDF

Podstawy programowania w R (termin2)

PDF, PDF

Ekonomia matematyczna termin 1

Wyniki: PDF, PDF.

Prace można obejrzeć w terminie: 7 Feb 2018 at 16:00 to 17:00, Location: M,28.

Zaawansowane programowanie w R

PDF, PDF

Podstawy programowania w R

PDF, PDF, PDF

Author: Michał Ramsza

Created: 2018-02-22 Thu 19:57

Emacs 25.1.1 (Org mode 8.2.10)

Validate